תמונות

ארווינג מעל פארגו, גודס מביט (gettyimages)