תמונות

נזקי דליפת הנפט בנגב וערבה צילום: מנחם זלוצקי, המשרד להגנת הסביבה