תמונות

יוליה גלושקו. ירדה שני שלבים עד למקום ה-190 בעולם (משה חרמון)