תמונות

גורן ואביגדורוב חוגגים. מושלמים (מור שאולי)