תמונות

שאראס בארץ, יזכה לטקס (רועי גלדסטון). צפו בו מדבר אחרי הנחיתה