תמונות

יתאוששו אחרי ההשפלה? פארגו ופניני (אלן שיבר)