תמונות

צמח ושפנוגין בסיום. "אנחנו בושה וחרפה"(אור שפונדר)