תמונות

מעבי מול כידר במאבק על הכדור בווסרמיל (קובי אליהו)