תמונות

ימשיכו לחגוג גם אחרי הפיינל פור? שחקני לואיוויל (gettyimages)