תמונות

והיו גם מספר ישראלים שהצליחו להשתחל אל תוך ההמון הספרדי (שי לוי)