תמונות

61 אחוזים בעד השארת הכדורגל בשבת (צילום: עודד קרני)