תמונות

הביתה בלוזית, חדר רחצה גובה צילום: הגר דופלט