תמונות

הם לא רוצים לותר על המחנה אבל אני אשמח לעזרה