תמונות

זו קאי. לא יתנגד לאותה התמונה גם בלונדון (רויטרס)