תמונות

נועה קפלן לוי, ג, מדרגות (53) צילום: שירן כרמל