תמונות

גורי דובים שהוברחו צילום: http://www.dailymail.co.uk