תמונות

תומר בן יוסף מוצא בחסות המשטרה. בית&"ר ממשיכה להדרדר (שי לוי)