תמונות

סוזה, ימשיך עם ראדי גם מול באזל (אלן שיבר)