תמונות

אירוע עדיקה אפריל 2014 - דון לני גבאי צילום: אמיר מאירי