תמונות

תרנגולים, נעמי פולני, גברי בנאי צילום: שי אוקנין