תמונות

חנויות עיצוב חדשות, מהפריטים הם מחודשים או שזכו לשימוש חדש. צילום: זיו ריסקין