תמונות

ניסיון דריסה בסילוואד צילום: חטיבת דובר המשטרה