תמונות

ברוכיאן. הפציעה בברך מונעת ממנו מלהציג את יכולתו הרגילה (עמית מצפה