תמונות

מיאטוביץ'. ישתף פעולה עם האדומים בעתיד? (gettyimages)