תמונות

מחלקה ראשונה נובמבר 25 - שם צילום: אביב חופי