תמונות

בחזרה מהאמזונס: שחר כספי צילום: רועי ברקוביץ'