תמונות

סמו כאון פרלין היועץ מחייך ליד תמונת אולמרט צילום: עודד קרני