תמונות

זה ברגליים שלהם. ואף מילה על היריבה (יוסי שקל)