תמונות

עבדול ראזק ואוקוצ'ה מברכים את רועי דיין(דרור עינב)