תמונות

סטיבן נייסמית´ חוגג אחד מתשעה שערים העונה: &"היה בכושר של חייו&" (