תמונות

רועי אייזנברג ושירה העליון. הפסד לפינלנד החזקה