תמונות

רמי דואני מחיך אחרי החתימה על ההסכם (דוד פליגל)