תמונות

סיון גולדפלד ומיטל אירני , מטבח, גובה (52) צילום: הגר דופלט