תמונות

הספר האבוד של ק.צטניק צילום: בית המכירות הפומביות 'קדם', ירושלים