תמונות

ואפילו הכינו לו תמונה הרואית עם הדגל (האתר הרשמי של ויסלה קרקוב)