תמונות

דירה תל אביב, תכנית לפני צילום: סיון אסקיו