תמונות

רד בנד ונינט טייב מופיעים, אוגוסט 2014 צילום: אמיר מאירי