תמונות

חנה הנקין, אמו של הרב איתם הנקין זל, צילום: חדשות 2