תמונות

מוסא קונאטה באימון המסכם. יפתח בהרכב (שלום לוי)