תמונות

הוכנבוים וברוך. עוזר המאמן יעמוד על הקווים במשחק האחרון (ליאור טימ