תמונות

ניר שחק מראיין את חיים אלדר צילום: אמיר תיבון