תמונות

שאלה מהבית: איך אמנע פתיחת חנות מטרידה מתחת לבית? צילום: עדי נגר