תמונות

האוורד ווב, האסרטיביות מפצה על הטעויות? (gettyimages)