תמונות

יזרעאלי מול מלצר. הישראלי ניצח בגדול (עמית מצפה)