תמונות

פנלופה קוליפולו צילום: showtime.arts.ac.uk/pennykoliopoulou