תמונות

גבי קצרה במתחם חודורוב. החלו לשפץ את המתחם לקראת העונה החדשה (רועי