תמונות

פישר מחפש למי למסור, כדיר צופה (עמית מצפה)