תמונות

קורנפיין וברוכיאן. הקשר היה הראשון שוויתר על 50% משכרו (גיא בן זיו