תמונות

אייל גולן, עטיפת אלבום, ימים יגידו צילום: פיני סילוק