תמונות

צריך רק להסתכל על הספסל של חיפה כדי להבין מה קרה על הפרקט (ערן לוף